پاورپوینت ابن‌ضابط ابوعمرو عثمان‌ بن‌ ابي‌بکر سفاقسي‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابن‌ضابط ابوعمرو عثمان‌ بن‌ ابي‌بکر سفاقسي‌ :


ابن‌ضابط ابوعمرو عثمان‌ بن‌ ابی‌بکر صدفی‌ سفاقسی‌

اِبْن‌ِ ضابِط, ابوعمرو عثمان‌ بن‌ ابی‌بکر بن‌ حَمّود صدفی‌ سَفاقُسی‌ (385- ح‌ 440ق‌/995- 1048م‌), محدث‌ مالکی‌ , ادیب‌ و شاعر است.

فهرست مندرجات

1 - زندگی
2 - اساتید و راویان
3 - در ادب
4 - آثار
5 - فهرست منابع
6 - پانویس
7 - منبع


زندگی


او در سفاقس‌ (تونس‌) به‌ دنیا آمد.

[1] ابن‌ بشکوال‌, خلف‌, الصله, ج2, ص408, قاهره‌, 1966م‌.


ابن‌ ضابط پس‌ از سفر دومش‌ به‌ قرطبه‌ به‌ قیروان‌ رفته‌ است‌. ظاهراً تا حدود 440ق‌ ابوعمرو بن‌ حذا به‌ وسیله مکاتبه‌ با وی در ارتباط بوده‌,

[2] ابن‌ بشکوال‌, خلف‌, الصله, ج2, ص409, قاهره‌, 1966م‌.

لکن‌ پس‌ از آن‌ اطلاع‌ دیگری در دست‌ نیست‌, جز آنکه‌ می‌دانیم‌ چندی بعد میان‌ سالهای 440-444ق‌ در طی‌ یک‌ مأموریت‌ سیاسی‌ که‌ از جانب‌ معز بن‌ بادیس‌ صَنهاجی‌ به‌ منطقه قسطنطنیه‌ داشته‌, در درگیریهای آن‌ سامان‌ کشته‌ شده‌ است‌.

[3] ابن‌ بشکوال‌, خلف‌, الصله, ج2, ص409, قاهره‌, 1966م‌.

[4] حمیدی, محمد, جذوه المقتبس‌, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, ج2, ص482, بیروت‌, 1403ق‌/1983م‌.اساتید و راویان


نخستین‌ آگاهی‌ ما درباره آموزش‌ وی مربوط به‌ سالهای پس‌ از 420ق‌/ 1029م‌ است‌ که‌ در عراق‌ و سپس‌ ایران‌ , نزد افرادی مانند ابوعبدالله‌ محمد فسوی , مبارک‌ بن‌ علی‌ هراس‌, طاهر بن‌ عبدالله‌ طبری, عبدالملک‌ بن‌ سیاوش‌ کازرونی‌ و کریمه‌ بنت‌ احمد سرخسیه‌ به‌ استماع‌ حدیث‌ پرداخت‌. در رأس‌ شیوخ‌ وی از ابونُعَیم‌ اصفهانی‌ نام‌ برده‌ می‌شود که‌ ابن‌ ضابط در اصفهان‌ به‌ ملازمت‌ او در آمده‌ بود و خود این‌ استاد را در علم‌ و عمل‌ بی‌مانند خوانده‌ است‌.

[5] حمیدی, محمد, جذوه المقتبس‌, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, ج2, ص481, بیروت‌, 1403ق‌/1983م‌.

[6] ضبی‌, احمد, بغیه الملتمس‌, ج1, ص410, قاهره‌, 1967م‌.

[7] ابن‌ بشکوال‌, خلف‌, الصله, ج2, ص408, قاهره‌, 1966م‌.

وی پیش‌ از 436ق‌/1044م‌, سفرهایی‌ نیز به‌ شام‌ و حجاز و مصر داشته‌ است‌

[8] ابن‌ بشکوال‌, خلف‌, الصله, ج2, ص409, قاهره‌, 1966م‌.

در 436ق‌ به‌ قرطبه‌ سفر کرد و در آن‌جا به‌ نقل‌ حدیث‌ پرداخت‌. مدتی‌ نیز در دیگر شهرهای اندلس‌, از جمله‌ طلیطله‌ گذراند و بار دیگر به‌ قرطبه‌ بازگشت‌. بسیاری از عالمان‌ اندلس‌ از او حدیث‌ شنیده‌اند

[9] حمیدی, محمد, جذوه المقتبس‌, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, ج2, ص481, بیروت‌, 1403ق‌/1983م‌.

[10] ابن‌ بشکوال‌, خلف‌, الصله, ج2, ص408-409, قاهره‌, 1966م‌.

که‌ از جمله آنان‌, حمیدی, ابومحمد شعیب‌ بن‌ سعید عبدری و عبدالله‌ بن‌ حیان‌ اروشی‌ را می‌توان‌ نام‌ برد.

[11] حمیدی, محمد, جذوه المقتبس‌, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, ج2, ص481, بیروت‌, 1403ق‌/1983م‌.

[12] شکیب‌ ارسلان‌, امیر, الحلل‌ السندسیه فی‌ الاخبار و الا¸ثار الاندلسیه‌, ج3, ص27, بیروت‌, دار مکتبه الحیاه.

[13] شکیب‌ ارسلان‌, امیر, الحلل‌ السندسیه فی‌ الاخبار و الا¸ثار الاندلسیه‌, ج3, ص88, بیروت‌, دار مکتبه الحیاه.

به‌ گواهی‌ حمیدی

[14] حمیدی, محمد, جذوه المقتبس‌, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, ج2, ص481, بیروت‌, 1403ق‌/1983م‌.

ابن‌ ضابط درباره تاریخ‌ و شرح‌ حال‌ دانشمندان‌ سرزمین‌هایی‌ که‌ از آن‌ها دیدار کرده‌ نیز اطلاعات‌ بسیاری فراهم‌ آورده‌ بود.

در ادب


وی به‌ علوم‌ ادبی‌ نیز علاقه‌ داشت‌ و در این‌ عرصه‌ چندان‌ تبحر یافته‌ بود که‌ به‌ عنوان‌ عالم‌ به‌ لغت‌ و اعراب‌ شهرت‌ یافت‌.

[15] ابن‌ بشکوال‌, خلف‌, الصله, ج2, ص409, قاهره‌, 1966م‌.

[16] ابن‌ فرحون‌, ابراهیم‌, الدیباج‌ المذهب‌, به‌ کوشش‌ محمد احمدی ابوالنور, ج2, ص85, قاهره‌, 1394ق‌/1974م‌.

وی بخش‌ بزرگی‌ از ادبیات‌ سرزمین‌های شرقی‌ اسلام‌ را به‌ مغرب‌ اسلامی‌ برد که‌ از آن‌ جمله‌ اشعاری از ابن‌ معتز و ابوعبدالله‌ مفجع‌ را می‌توان‌ یاد داد.

[17] حمیدی, محمد, جذوه المقتبس‌, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, ج2, ص482, بیروت‌, 1403ق‌/1983م‌.

[18] ابن‌ فرحون‌, ابراهیم‌, الدیباج‌ المذهب‌, به‌ کوشش‌ محمد احمدی ابوالنور, ج2, ص85, قاهره‌, 1394ق‌/1974م‌.

ابن‌ فرحون‌ ابیات‌ نقل‌ شده‌ از ابن‌ معتز را به‌ ابن‌ ضابط نسبت‌ داده‌ است‌.
ابن‌ ضابط شعر نیز می‌سروده‌ و اگر چه‌ بجز ابیاتی‌ چند

[19] حمیدی, محمد, جذوه المقتبس‌, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, ج2, ص482, بیروت‌, 1403ق‌/1983م‌.

[20] ابن‌ بشکوال‌, خلف‌, الصله, ج2, ص481, قاهره‌, 1966م‌.

از وی برجای نمانده‌ است‌, اما همین‌ اندک‌ بیانگر آن‌ است‌ که‌ در این‌ زمینه‌ نیز چندان‌ بی‌بهره‌ نبوده‌ است‌. ابوعلی‌ صدفی‌ به‌ نقل‌ از خود او می‌گوید که‌ ابن‌ ضابط در طول‌ اقامتش‌ در قیروان‌ با شعرای بنام‌ آن‌ دیار, همچون‌ ابن‌ رشیق‌ قیروانی‌, ابن‌ شرف‌, ابن‌ حجاج‌ و دیگران‌

لینک کمکی