پاورپوینت ابن‌صيرفي نورالدين علي‌ بن‌ داوود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابن‌صيرفي نورالدين علي‌ بن‌ داوود :


پاورپوینت ابن‌صيرفي نورالدين علي‌ بن‌ داوود

اِبْن‌ِ صِیْرَفی‌, نورالدین‌ علی‌ بن‌ داوود بن‌ ابراهیم‌, نیز معروف‌ به‌ ابن‌ داوود و جوهری‌ (14 جمادی‌ الا¸خر 819 -900ق‌/10 اوت‌ 1416- 1495م‌), فقیه‌ حنفی‌ و مورخ‌ معاصر ممالیک‌ بُرجیّه مصر است.

فهرست مندرجات

1 - زندگی
2 - اساتید
3 - فعالیت‌ها
4 - رقابت
5 - آثار
6 - فهرست منابع
7 - پانویس
8 - منبع


زندگی


چون‌ پدرش‌ به‌ کار صرافی‌ می‌پرداخت‌,

[1] سخاوی, محمد, الضو اللامع‌, ج3, ص210, قاهره‌, 1354ق‌.

به‌ ابن‌ صیرفی‌ یا جوهری‌ معروف‌ گردید. از بین‌ مآخذ تنها ابن‌ ایاس

[2] ابن‌ ایاس‌, محمد, بدائع‌ الزهور, به‌ کوشش‌ محمد مصطفی‌, ج3, ص309, قاهره‌, 1404ق‌/ 1984م‌.

او را اسرائیلی‌ خوانده‌ است‌ که‌ علت‌ آن‌ روشن‌ نیست‌. ابن‌ صیرفی‌ در قاهره‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود و در همان‌جا به‌ تحصیل‌ پرداخت‌.

اساتید


مقدمات‌ علوم‌ را نزد زراتیتی‌ و ابن‌ دیری‌ آموخت‌ و سپس‌ شرح‌ نقایه و شرح‌ نخبه را نزد مؤلف‌ آنها, شیخ‌ تقی‌ الدین‌ شمنی‌ , و دیوان‌ خطب‌ ابن‌ حجر را نزد خود وی‌ فراگرفت‌. علاوه‌ بر شرکت‌ در مجالس‌ درس‌ و املای‌ ابن‌ حجر, مدت‌ زیادی‌ نیز در ملازمت‌ و مصاحبت‌ او بود و ابن‌ حجر به‌ وی‌ توجه‌ و عنایت‌ خاصی‌ داشت‌, تا آن‌جا که‌ پشت‌ سر او نماز می‌گزارد.

[3] سخاوی, محمد, الضو اللامع‌, ج5, ص217- 218, قاهره‌, 1354ق‌.


از دیگر استادان‌ او می‌توان‌ شیخ‌ بدرالدین‌ عینی‌, قاضی‌ القضاه محب‌الدین‌ ابن‌ شحنه‌, شهاب‌الدین‌ احمد آمدی نحوی‌, محیی‌الدین‌ کافیجی‌ و امین‌الدین‌ آق‌ سرایی‌ را نام‌ برد.

[4] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص35, قاهره‌, 1970م‌.

[5] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص101, قاهره‌, 1970م‌.

[6] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص232, قاهره‌, 1970م‌.

[7] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص276, قاهره‌, 1970م‌.

ابن‌ صیرفی‌ مدتی‌ نیز در محضر محمد بن‌ ابراهیم‌ شروانی‌ شافعی‌ بود و شرح‌ العمده را نزد او خواند و دانش‌ خود را در زمینه فقه‌ و تاریخ‌ تکمیل‌ کرد.

[8] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص94-95, قاهره‌, 1970م‌.

علاوه‌ بر فقه‌, نحو و اصول‌ و عروض‌ را نیز نزد استادان‌ عصر خود فراگرفت‌ و قرآن‌ و همچنین‌ برخی‌ از کتب‌ مشهور آن‌ عصر مانند العمده, الفقیه ابن‌ مالک‌ و خزرجیه‌ را از حفظ کرد.

[9] سخاوی, محمد, الضو اللامع‌, ج5, ص217- 218, قاهره‌, 1354ق‌.فعالیت‌ها


ابن‌ صیرفی‌, یک‌ بار حج‌ گزارد و از آن‌جا به‌ بیت‌المقدس‌ و سپس‌ به‌ دمیاط رفت‌ و در مدرسه صوفیه بیبرسیه‌ و برقوقیه‌ رحل‌ اقامت‌ افکند و احتمالاً به‌ تدریس‌ پرداخت‌ و نیابت‌ خطابت‌ را در آن‌جا برعهده‌ گرفت‌.

[10] سخاوی, محمد, الضو اللامع‌, ج5, ص218, قاهره‌, 1354ق‌.


ابن‌ صیرفی‌ پس‌ از مرگ‌ پدرش‌ در 853ق‌/1449م‌ به‌ کار جواهر فروشی‌ پرداخت‌,

[11] سخاوی, محمد, الضو اللامع‌, ج3, ص210, قاهره‌, 1354ق‌.

ولی‌ از آن‌جا که‌ در انبا الهصر

[12] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص‌206, قاهره‌, 1970م‌.

نام‌ خود را در کنار مساکین‌ و فقرا آورده‌, چنین‌ برمی‌آید که‌ زندگیش‌ با فقر و تنگدستی‌ توام‌ بوده‌ است‌ و شاید جهت‌ امرار معاش‌ و گریز از فقر بوده‌ که‌ استنساخ‌ کتب‌ ارزشمند را از قبیل‌ آثار ابن‌ حجر , ابن‌ تغری‌ بردی‌ , سخاوی‌ و ابن‌ کثیر

[13] سخاوی, محمد, الضو اللامع‌, ج5, ص218, قاهره‌, 1354ق‌.

پیشه‌ ساخته‌ بوده‌ است‌, کاری‌ که‌ بعداً باعث‌ ارتباط و آشناییش‌ با بزرگانی‌ چون‌ ابن‌ مرهر شد.

[14] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص60, قاهره‌, 1970م‌.

[15] به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, قاهره‌, 1970م‌.

[16] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص247, قاهره‌, 1970م‌.

وی‌ برای مدتی‌ نیز خطابت‌ جامع‌الظاهر را بر عهده‌ داشت‌ تا اینکه‌ در 871ق‌/1467م‌ نیابت‌ قضا را از طرف‌ ابن‌ شحنه‌ بر عهده‌ گرفت. ‌

[17] سخاوی, محمد, الضو اللامع‌, ج5, ص218, قاهره‌, 1354ق‌.

ابن‌ شحنه‌ همواره‌ او را در رسیدن‌ به‌ پاره‌ای‌ مناصب‌ یاری‌ می‌رساند, تا آن‌جا که‌ در اعیاد و ایام‌ خجسته‌ همراه‌ بزرگان‌ و اعیان‌ حکومتی‌ برای‌ عرض‌ تهنیت‌ به‌ حضور سلطان‌ اشرف‌ قایتبای‌ می‌رسید و در بعضی‌ سفرها نیز از همراهان‌ سلطان‌ بود.

[18] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص33, قاهره‌, 1970م‌.

[19] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص76-77, قاهره‌, 1970م‌.

[20] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص150, قاهره‌, 1970م‌.

[21] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص281, قاهره‌, 1970م‌.رقابت


ابن‌ صیرفی‌ پس‌ از آنکه‌ در فقه‌ و اصول‌ و دیگر دانشها تبحری‌ نسبی‌ پیدا کرد, به‌ تاریخ‌ روی‌ آورد و با استفاده‌ از مآخذی‌ که‌ در دست‌ داشت‌, به‌ نوشتن‌ آثار تاریخی‌ پرداخت‌ و با مورخان‌ معاصر خود چون‌ ابن‌ تغری‌ بردی‌ به‌ رقابت‌ پرداخت‌, چنانکه‌ گاه‌ از او انتقاد نیز می‌کرد. همچنین‌ بین‌ او و شمس‌الدین‌ سخاوی‌ که‌ معاصر و هم‌درسش‌ بود, اختلاف‌ شدیدی‌ پدید آمد, تا آن‌جا که‌ سخاوی‌

[22] سخاوی, محمد, الضو اللامع‌, ج5, ص218-219, قاهره‌, 1354ق‌.

او را جاهل‌ و نوشته‌هایش‌ را پر از اشتباه‌ و ابهام‌ خواند. احتمالاً منشأ این‌ اختلاف‌ توجه‌ بیش‌ از حد ابن‌ حجر نسبت‌ به‌ ابن‌ صیرفی‌ بوده‌ است‌. با اینهمه‌ ابن‌ صیرفی‌ نسبت‌ به‌ سخاوی نظری مساعدتر داشت‌ و حتی‌ وی را مخدوم‌ خود می‌خواند.

[23] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص349, قاهره‌, 1970م‌.


ابن‌ صیرفی‌ با ابوطیب‌ انصاری, شاعر شافعی‌ مذهب‌ مصاحبت‌ و مراودت‌ داشت‌ و نسبت‌ به‌ عمر بن‌ فارض‌, صوفی‌ و عارف‌ معروف‌ مصری, به‌ رغم‌ متهم‌ بودنش‌ به‌ کفر و الحاد , ارادت‌ می‌ورزید.

[24] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص256-259, قاهره‌, 1970م‌.آثار


1. انبا الهصر بابنا العصر . در این‌ اثر ابن‌ صیرفی‌ به‌ شرح‌ برخی‌ از وقایع‌ اتفاقیه‌ در مصر بین‌ سالهای 873 -886ق‌ پراخته‌ است‌ و با اینکه‌ در این‌ سالها مصر با حوادث‌ و وقایع‌ تلخ‌ گوناگونی‌ از قبیل‌ جنگ‌های داخلی‌ و خارجی‌, ستمگری فرمانروایان‌, قحطی‌ و فقر و تنگدستی‌ و مفاسد اجتماعی‌ رو به‌ رو بود و مؤلف‌ خود شاهد عینی‌ این‌ وقایع‌ بوده‌ است‌, باز از اشاره‌ بدانها خودداری کرده‌ و به‌ شرح‌ مسائل‌ جزئی‌ پرداخته‌ است‌. اگرچه‌ ابن‌ صیرفی‌ در این‌ کتاب‌ پیوسته‌ در صدد تبرئه سلطان‌ و دفاع‌ از حکام‌ او بوده‌, اما ناخودآگاه‌, برخی‌ خوشگذرانی‌های وی و ظلم‌ و بی‌رحمی‌ حکام‌ و بسیاری از مفاسد اجتماعی‌ دیگر را به‌ تصویر کشیده‌ است. ‌

[25] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص140, قاهره‌, 1970م‌.

[26] ابن‌ صیرفی, علی‌ف انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص203-204, قاهره‌, 1970م‌.

نیز در این‌ کتاب‌ گاه‌ عبارات‌ عامیانه مصری به‌ کار برده‌ شده‌ است, ‌

[27] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص226- 228, قاهره‌, 1970م‌.

ولی‌ گفته سخاوی

[28] سخاوی محمد, الضو اللامع‌, ج5, ص218, قاهره‌, 1354ق‌.

که‌ آن‌ را مملو از واژه‌ها و اصطلاحات‌ عامیانه‌ دانسته‌, اغراق‌آمیز به‌ نظر می‌رسد. این‌ اثر در1970م‌ به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌ در قاهره‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌.
2. نزهه النفوس‌ و الابدان‌ فی‌ تواریخ‌ الزمان‌ یا... فی‌ تواریخ‌ الازمان‌ .

[29] ابن‌ صیرفی, علی‌, انبا الهصر, به‌ کوشش‌ حسن‌ حبشی‌, ج1, ص181, قاهره‌, 1970م‌.

کتابی‌ است‌ تاریخی‌ در شرح‌ حوادث‌ و وقایع‌ سالهای 784 تا 850ق‌ یعنی‌ از اب

لینک کمکی