پاورپوینت ابن‌صوفي نجم‌الدين علي‌ بن‌ ابوالغنائم‌ محمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابن‌صوفي نجم‌الدين علي‌ بن‌ ابوالغنائم‌ محمد :


پاورپوینت ابن‌صوفي نجم‌الدين علي‌ بن‌ ابوالغنائم‌ محمد

اِبْن‌ِ صوفی‌, نجم‌الدین‌ ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ ابوالغنائم‌ محمد (ح‌ 390- ح‌ 460ق‌/1000- 1068م‌), نسب‌ شناس‌ شیعی ‌ است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی ابن صوفی
1.1 - اساتید
1.2 - سفر ها
1.3 - آثار
1.4 - آثار منسوب‌
2 - فهرست منابع
3 - پانویس
4 - منبع


معرفی ابن صوفی


ابن‌ صوفی‌ به‌ علت‌ انتساب‌ به‌ نیایش‌, عُمَر الاطرف ‌, فرزند حضرت‌ علی ‌ -علیه‌السلام- معروف‌ به‌ ابن‌ تغلبیه ‌

[1] اسماعیل مروزی‌, الفخری‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌, ج1, ص173, به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجایی‌, قم‌, 1409ق‌.

به‌ عُمَری‌ و نیز علوی‌ مشهور است‌.

[2] محمد ابن‌ شهر آشوب‌, معالم‌ العلما , ج1, ص68, نجف‌, 1380ق‌/ 1961م‌.


ابن‌ صوفی‌

[3] علی‌ ابن‌ صوفی‌, المجدی‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌, ج1, ص‌ 157, به‌ کوشش‌ احمد مهدوی‌ دامغانی‌, قم‌, 1409ق‌.

در بیان‌ نسب‌ زید بن‌ علی ‌ -علیه لسلام- به‌ مذهب‌ اثناعشری‌ خود اشاره‌ کرده‌ است‌.
پدر ابن‌ صوفی‌, ابوالغنائم‌ محمد , معروف‌ به‌ ابن‌ مهلبیه‌

[4] اسماعیل مروزی‌, الفخری‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌, ج1, ص174- 175, به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجایی‌, قم‌, 1409ق‌.

نیز از مراجع‌ علم‌ انساب‌ به‌ شمار می‌آمد.

[5] سید علی‌ خان‌ مدنی‌, الدرجات‌ الرفیعه فی‌ طبقات‌ الشیعه, ج1, ص485, 1381ق‌/1962م‌.


در واقع‌ نسب‌ شناسی‌ در خاندان‌ ابن‌ صوفی‌ سابقه‌ای‌ دیرینه‌ داشت‌ و حتی‌ نیای‌ ششم‌ وی‌, محمد صوفی‌ که‌ ابن‌ صوفی‌ بدو منسوب‌ است‌ و به‌ فرمان‌ هارون‌ الرشید به‌ قتل ‌ رسید,

[6] مرعشی‌, مقدمه‌ بر المجدی‌ (نک: ابن‌ صوفی‌ در همین‌ مأخذ), ج1, ص8.

نیز نسب‌ شناس‌ بود.

[7] اسماعیل مروزی‌, الفخری‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌, ج1, ص175, به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجایی‌, قم‌, 1409ق‌.


ابن‌ صوفی‌ در بصره ‌ متولد شد و همان‌جا پرورش‌ یافت‌ و چنانکه‌ خود می‌گوید,

[8] علی‌ ابن‌ صوفی‌, المجدی‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌, ج1, ص‌ 291, به‌ کوشش‌ احمد مهدوی‌ دامغانی‌, قم‌, 1409ق‌.

از کودکی‌ به‌ دانشهای‌ گوناگون‌ و به‌ ویژه‌ نسب‌ شناسی‌ پرداخت‌ و از محضر استادانی‌ بزرگ‌ بهره‌ برد.

[9] علی‌ ابن‌ صوفی‌, المجدی‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌, ج1, ص‌ 291, به‌ کوشش‌ احمد مهدوی‌ دامغانی‌, قم‌, 1409ق‌.اساتید


در کتابهای‌ مختلف‌ نام‌ تقریباً 20 تن‌ از استادان‌ ابن‌ صوفی‌ را می‌توان‌ یافت‌. وی‌ برخی‌ از آنان‌ را در المجدی‌ نام‌ برده‌ است‌. از جمله‌ ابوالحسن‌ محمد مشهور به‌ عبیدلی ‌, پدر خویش‌ ابوالغنائم ‌, ابوعبدالله‌ حسین‌ بن‌ محمدبن‌ طباطبای‌ علوی‌ , ابوعلی‌بن‌ شهاب‌ عکبری ‌, ابوعبدالله‌ حمویه ‌, ابوعلی‌ قطان‌ مقری‌ , ابن‌ کتیله حسینی ‌ و ابن‌ خداع‌ مصری‌ .
ابن‌ صوفی‌ با سید مرتضی‌ معاصر بود و این‌ دو در 425ق‌ در بغداد با یکدیگر دیدار داشتند.

[10] علی‌ ابن‌ صوفی‌, المجدی‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌, ج1, ص125, به‌ کوشش‌ احمد مهدوی‌ دامغانی‌, قم‌, 1409ق‌.


به‌ نوشته مدنی ‌

[11] سید علی‌ خان‌ مدنی‌, الدرجات‌ الرفیعه فی‌ طبقات‌ الشیعه, ج1, ص‌ 485, 1381ق‌/1962م‌.

ابن‌ صوفی‌ از محضر سید مرتضی‌ بهره‌ برده‌ و از او و برادرش‌ شریف‌ رضی ‌ حدیث ‌ روایت ‌ کرده‌ است‌, اما خود ابن‌ صوفی‌ اشاره‌ای‌ در این‌ باره‌ ندارد.

سفر ها


ابن‌ صوفی‌ در 423ق‌ از بصره‌ به‌ موصل‌ مهاجرت‌ کرد و در این‌ شهر همسر گزید و ماندگار شد.
وی‌ برای‌ کسب‌ تجربه‌ و دانش‌ اندوزی‌ به‌ سرزمینها و شهرهای‌ بسیاری‌ چون‌ رمله ‌, نصیبین ‌, شام ‌, میافارفین ‌, مصر , عمان ‌, کوفه ‌ و عکبرا مسافرت‌ کرد.

[12] مرعشی‌, مقدمه‌ بر المجدی‌ (نک: ابن‌ صوفی‌ در همین‌ مأخذ), ج1, ص35.


به‌ نظر می‌رسد که‌ ابن‌ صوفی‌ در سالهای‌ 407 تا 420ق‌, اگر نه‌ یکسره‌, دست‌ کم‌ بسیاری‌ از اوقات‌ را در بغداد به‌ سر برده‌ باشد.

[13] مهدوی‌, مقدمه‌ بر المجدی, ص 119- 120 ,‌ (نک: ابن‌ صوفی‌ در همین‌ مآخذ)


به‌ نوشته ابن‌ طقطقی‌ در الاصیلی‌, ابن‌ صوفی‌ در موصل ‌ درگذشت‌.

[14] مرعشی‌, مقدمه‌ بر المجدی‌ (نک: ابن‌ صوفی‌ در همین‌ مأخذ), ج1, ص9.


ابن‌ طاووس‌ او را سرآمد نسب‌ شناسان‌ روزگار خود شمرده‌ است‌

[15] عبدالله افندی‌, ریاض‌ العلما , ج4, ص234, به‌ کوشش‌ احمد حسینی‌, قم‌, 1401ق‌.

و به‌ گفته ابن‌ عنبه‌

[16] احمد ابن‌ عنبه‌, عمده الطالب‌, ج1, ص‌ 368, به‌ کوشش‌ محمد حسن‌ آل‌ طالقانی‌, نجف‌, 1380ق‌/1961م‌.

قول‌ ابن‌ صوفی‌ در این‌ زمینه‌ حجت‌ بود.
ابن‌ صوفی‌ را ادیب ‌ و شاعر

[17] فخر رازی‌, الشجره المبارکه, ج1, ص190, به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجایی‌, قم‌, 1409ق‌.

و فقیه‌

[18] عبدالرزاق کمونه‌, منیه الراغبین‌ فی‌ طبقات‌ النسابین‌, ج1, ص255, نجف‌ 1392ق‌/1972م‌.

نیز دانسته‌اند.

آثار


المجدی‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌. ابن‌ صوفی‌ در 443ق‌ به‌ مصر سفر کرد و در آن‌جا برخی‌ از آثار خود را به‌ مجدالدوله‌ ابوالحسن‌ احمد نقیب‌ النقبای‌ طالبیان‌ در حکومت‌ فاطمیان ‌ عرضه‌ داشت‌.

[19] علی‌ ابن‌ صوفی‌, المجدی‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌, ج1, ص4, به‌ کوشش‌ احمد مهدوی‌ دامغانی‌, قم‌, 1409ق‌.


ابوطالب‌ محمد پسر مجدالدوله ‌ از ابن‌ صوفی‌ خواست‌

[20] مرعشی‌, مقدمه‌ بر المجدی‌ (نک: ابن‌ صوفی‌ در همین‌ مأخذ), ج1, ص36.

تا کتابی‌ مختصر در انساب‌ بنگارد.

[21] علی‌ ابن‌ صوفی‌, المجدی‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌, ج1, ص5, به‌ کوشش‌ احمد مهدوی‌ دامغانی‌, قم‌, 1409ق‌.


او نیز کتاب‌ را به‌ پاس‌ عنایت‌ مجدالدوله‌ بدو منسوب‌ کرد و آن‌ را المجدی‌ نامید.

[22] علی‌ ابن‌ صوفی‌, المجدی‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌, ج1, ص5, به‌ کوشش‌ احمد مهدوی‌ دامغانی‌, قم‌, 1409ق‌.


ابن‌ طباطبا

[23] ابراهیم‌ ابن‌ طباطبا, منتقله الطالبیه, ج1, ص‌ 317, به‌ کوشش‌ محمد مهدی‌ حسن‌ خرسان‌, نجف‌, 1388ق‌/ 1968م‌.

از نویسندگان‌ معاصر ابن‌صوفی‌ نخستین‌ کسی‌ است‌ که‌ از این‌ کتاب‌ نام‌ برده‌ و این‌ نکته‌ نشان‌ می‌دهد که‌ المجدی‌ در زمان‌ حیات‌ مؤلف‌ از شهرت‌ و اعتبار برخوردار بوده‌ است‌.
المجدی‌ در نسب‌ پیامبر اکرم‌ -صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- و امامان‌ شیعه ‌ تا امام‌ جواد -علیه لسلام- و فرزندان‌ و نوادگان‌ آنها نوشته‌ شده‌ و ابن‌ صوفی‌

[24] علی‌ ابن‌ صوفی‌, المجدی‌ فی‌ انساب‌ الطالبیین‌, ج1, ص5, به‌ کوشش‌ احمد مهدوی‌ دامغانی‌, قم‌, 1409ق‌.

مذاهب‌ علمای‌ انساب‌ و اختلاف‌ آرا آنان‌ را نیز در این‌ اثر گنجانده‌ است‌.
این‌ کتاب‌ یکی‌ از آثار کهن‌ و معتبر علم‌ انساب‌ است‌

[25] مرعشی‌, مقدمه‌ بر المجدی‌ (نک: ابن‌ صوفی‌ در همین‌ مأخذ), ج1, ص33.

[26] عبدالله افندی‌, ریاض‌ العلما , ج4, ص232, به‌ کوشش‌ احمد حسینی‌, قم‌, 1401ق‌.

[27] عباس قمی‌, الکنی‌ و الالقاب‌, ج1, ص337, نجف‌, 1389ق‌/1969م‌.

که‌ برخی‌, از جمله‌ ابن‌ طاووس‌ حلی‌ , بر آن‌ تعلیقه‌ نوشته‌اند.

[28] عبدالله افندی‌, ریاض‌ العلما , ج4, ص232, به‌ کوشش‌ احمد حسینی‌, قم‌, 1401ق‌.


المجدی‌ در 1409ق‌ به‌ کوشش‌ احمد مهدوی‌ دامغانی‌ در قم ‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌.

آثار منسوب‌


1- الرسائل ‌, در علم ‌ انساب‌

[29] محمد ابن‌ شهر آشوب‌, معالم‌ العلما , ج1, ص68, نجف‌, 1380ق‌/ 1961م‌.


2- الشافی ‌, در علم‌ انساب‌.

[30] محمد ابن‌ شهر آشوب‌, معالم‌ العلما , ج1, ص68, نجف‌, 1380ق‌/ 1961م‌.

به‌ نوشته ابن‌ طقطقی‌ این‌ کتاب‌ در دو جز است‌ که‌ اولی‌ به‌ شرح‌ نسب‌ بنی‌ عباس‌ و دومی‌ به‌ نسب‌ فرزندان‌ حضرت‌ علی‌ -علیه‌السلام- اختصاص‌ دارد.

[31] مرعشی‌,

لینک کمکی