پاورپوینت ابن منذر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابن منذر :


ابن‌منذر (ابهام‌زدایی)

ابن‌منذر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

• ابن‌منذر ابوالولید محمد بن‌ عمر منذر, اِبْن‌ِ مُنْذِر, ابوالولید محمد بن‌ عمر منذر (د 558ق‌/1163م‌), از سیاست‌ پیشگان‌ و بزرگان‌ شِلب‌ در غرب‌ اندلس‌ و از رهبران‌

لینک کمکی