پاورپوینت ابن منده عبدالوهاب بن محمد تاجر اصفهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابن منده عبدالوهاب بن محمد تاجر اصفهاني :


ابن‌منده عبدالوهاب بن محمد تاجر اصفهانی

ابن‌منده عبدالوهاب بن محمد تاجر اصفهانی, از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


ابوعمرو عبدالوهاب بن محمّد بن اسحاق بن محمّد بن منده تاجر اصفهانی, از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری است. وی در سال 386ق متولّد شد, و برای طلب حدیث به نیشابور, شیراز, همدان, مکّه و ری سفر کرد, و از ابراهیم بن عبداللّه بن محمّد بن خرشید قوله تاجر, ابوبکر بن مردویه, ابن عبدالوهاب سُلمی و سعید صیرفی حدیث شنید, فرزندش یحیی بن عبدالوهاب, حسن رستمی, ابوالخیر باغبان, مسعود ثقفی, مؤتمن ساجی و دیگران از او روایت می‌کنند. در اصفهان, محبوب القلوب بین خاص و عام بود, و در گردآوری حدیث, فرزند را به همکاری خویش خوانده بود. وی سرانجام در شب 29 جمادی‌الثّانی 475ق وفات یافت. کتاب المعرفه الصّحابه از تالیفات او است که حافظ مؤتمن بن احمد ساجی آن را تمام کرده است.

[1] فارسی, عبدالغافر, تاریخ نیشابور, ص539.

[2] ج. دانشیار, فرهنگ‌نامه پارسی, ج1, ص660.

[3] مهدوی, سیدمصلح‌الدین, دانشمندان و بزرگان اصفها

لینک کمکی