پاورپوینت ابن فقيه ابوبکر احمد بن محمد همداني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابن فقيه ابوبکر احمد بن محمد همداني :


ابن‌فقیه ابوبکر احمد بن محمد همدانی

(ابن فقیه, ابوبکر, احمد بن محمد بن اسحاق, معروف به ابن فقیه همدانی), جغرافی دان قرن سوم هجری است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - آثار
3 - عناوین مرتبط
4 - منبع


معرفی اجمالی


یاقوت حموی, نام و نسب او را ابو عبدالله, احمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهیم همدانی نوشته است. کنیه ابو عبدالله را فؤاد سزگین نیز در مقدمه خود بر چاپ عکسی (اخبار البلدان) که از روی نسخه خطی آستان قدس رضوی انجام گرفته, ذکر کرده است, اما در همین نسخه خطی, نام و نسب او احمد بن محمد بن اسحاق الهمدانی المعروف بابن الفقیه آمده و به کنیه او اشاره نشده است. ابن ندیم, تنها به ذکر احمد بن محمد اکتفا کرده است.
در باره همدانی بودن ابن فقیه, سند روشنی به دست نیامده است, ولی از شرح

لینک کمکی