پاورپوینت ابن فرغاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابن فرغاني :


محمد بن موسی واسطی

ابوبکر محمدبن موسی واسطی, مشهور به پاورپوینت ابن فرغاني, از مشایخ مشهور صوفیه در قرن چهارم هجری می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - زندگینامه
2 - گفتارواسطی
3 - منبری
4 - وفات
5 - فهرست منابع
6 - پانویس
7 - منبع


زندگینامه


اصل او را از فرغان دانسته اند.

[1] سُلمی, عبدالرحمن, طبقات الصوفیه, ج1, ص88 نورالدین سریبه, مصر 1418.

[2] قشیری, عبدالکریم, رساله القشیریه, ج1, ص140, تصحیح عبدالحلیم محمود, مصر1966.


از زندگی وی اطلاع چندانی در دست نیست. بنا بر گزارش نخستین تذکره‌های اهل تصوف, ابوبکر واسطی در بغداد , در محضر جنید بغدادی و سپس ابوالحسن نوری, مبانی و اصول تصوف را آموخت

[3] قشیری, عبدالکریم, رساله القشیریه, ج1, ص140, تصحیح عبدالحلیم محمود, مصر1966.

[4] سُلمی, عبدالرحمن, طبقات الصوفیه, ج1, ص88, نورالدین سریبه, مصر 1418.

[5] درویزه, ارشادالمریدین, ج1, ص145, مصر1303.

[6] برتلس, یوگنی ادواردویچ, تصوف و ادبیات تصوف, ج1, ص308, ترجم سیروس ایزدی, تهران 1356.

و ظاهراً نزد آنان و دیگر مشایخ صوفی از شهرت و مقام عالی برخوردار بوده است.

[7] هجویری, ابوالحسن علی بن عثمان الجلّابی, کشف المحجوب, ج1, ص194, تصحیح ژوکوفسکی, با مقدم قاسم انصاری, تهران 1378ش.گفتارواسطی


از واسطی سخنان بلندی دربار حقایق و اصول تصوف باقی‌مانده است که اشراف او را بر مقامات و احوال صوفی و مبادی و آداب تصوف نشان می‌دهد.

[8] سُلمی, عبدالرحمن, طبقات الصوفیه, ج1, ص88, نورالدین سریبه, مصر 1418.

[9] قشیری, عبدالکریم, رساله القشیریه, ج1, ص140, تصحیح عبدالحلیم محمود, مصر1966.

[10] درویزه, ارشادالمریدین, ج1, ص145, مصر1303.

این سخنان, بسیارمورد توجه اهل تصوف و به ویژه نخستین تذکره نویسان صوفی قرار گرفته, زیرا تقریباً در تمامی آثار آنان, استناد و ارجاع به گفته های وی مشهود است. برخی از محققان, کلام وی را غامض و عالی و دور از دسترس فهم عوام می‌دانند

[11] هجویری, ابوالحسن علی بن عثمان الجلّابی, کشف المحجوب, ج1, ص195, تصحیح ژوکوفسکی, با مقدم قاسم انصاری, تهران 1378ش.

و معتقدند هیچ‌کس مانند او دربار اصول تصوف سخن نگفته است.

[12] قشیری, عبدالکریم, رساله القشیریه, ج1, ص140, تصحیح عبدالحلیم محمود, مصر1966.

[13] سُلمی, عبدالرحمن, طبقات الصوفیه, ج1, ص88, نورالدین سریبه, مصر 1418.

[14] درویزه, ارشادالمریدین, ج1, ص145, مصر1303.

برخی نیز او را صاحب مقامات و کرامات دانسته اند.

[15] درویزه, ارشادالمریدین, ج1, ص145, مصر1303.منبری


از واسطی اثری بر جای نمانده است. در برخی منابع از گونه ای تفسیر قرآن به نام تفسیر ابوبکر محمدبن موسی الواسطی الفرغانی یاد شده است که از آن اثری نیست و برتلس

[16] برتلس, یوگنی ادواردویچ, تصوف و ادبیات تصوف, ج1, ص302, ترجم سیروس ایزدی, تهران 1356.

, اصولاً انتساب چنین تفسیری را به او رد کرده است.
بنابرتذکره‌های معتبر اهل تصوف, واسطی در جوانی , زمانی که هنوز مشایخ وی در قید حیات بودند, به خراسان رفت و در مرو اقامت گزید. گفته‌اند وی در مرو بسیار محبوب بود و 23 سال در آن‌جا منبر وعظ و تبلیغ داشت.

[17] سُلمی, عبدالرحمن, طبقات الصوفیه, ج1, ص88, نورالدین سریبه, مصر 1418.

[18] قشیری, عبدالکریم, رساله القشیریه, ج1, ص140, تصحیح عبدالحلیم محمود, مصر1966.

لینک کمکی