پاورپوینت بررسی معماری سبك پارتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت بررسی معماری سبک پارتی :

پاورپوینت بررسی معماری سبک پارتی
 
پاورپوینت بررسی معماری سبک پارتی
فهرست مطالب
مقدمه
روشهای معماری سلسله های اشکانی و ساسانی 
مصالح ساختمانی مورد استفاده 
ویژگی های معماری پارتی 
بناهای شاخص این دوره
کاخ آشور 
کاخ هیترا ( هتره )
آتشکده تخت سلیمان  (تخت طاقدیس)
معبد آناهیتا در کنگاور
حیاط مرکزی 
مهمترین بنای باقی مانده از این دوره 
برخی از بناهای مهم
کاخ فیروزآباد
کاخ بیشابور
آتشکده آذرگشس
کاخ سروستان
آتشکده نیاسر
ایوان کرخه
طاق بستان کرمانشاه
روشهای معماری اشکانیان و ساسانیان 
قوس و گنبد
ویژگی های گنبد ایرانی 
انتقال نیروی وزن 
روش لاچسبانی 
اسپر به معنای سپر 
سیستم چهار طاقی
خالص گرایی در معماری 
کعبه زرتشت 
منابع
 
 


لینک کمکی