پاورپوینت بررسی معماری سبك پست مدرن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت بررسی معماری سبک پست مدرن :

بخشی از مطلب
طراحان پست مدرن بر این عقیده هستند که به راحتی می توان تاریخ را دور زد و تاریخ معماری را به شیوه هایی اصیل , تازه و بدیع مجددا به هم پیوند بزنند . آنان عموما جنبش های خود را در راستای حرکت های جدایی طلب و فرقه گرایانه سوق دادند و از جنبش های وسیع و گسترده حقوق مدنی و پیوند های انسانی , که می توانستند موجب رشد , ارتقا و استعلای محدوده ها و عرصه فعالیت های گروهی گردند , دوری می جستند .پست مدرنها فرانسوی این نوع نگرش به جهان را به مثابه کشفی چشمگیر و کلیدی برای آزادی و سعادت در دنیای جدید پلورالیستی و چند خدایی ارائه می کنند . همانگونه که قبلا متذکر شدیم اندیشه پست مدرنیسم سمت و سو و جهتگیری واحدی ندارد . بلکه در جهان متعددی سیر می کند , مضامین آن چندان با هم سازگار نیستند بلکه در اکثر موارد دچار تناقض ها و ابهام های آشکاری هستند .
یکی از اساسی ترین مضامین مبحث پست مدرن حول واقعیت یا فقدان واقعیت یا چندگانگی واقعیت می چرخد. هیچ انگاری مفهومی نیچه ای است که با معنای سیال و بی ثبات از واقعیت رابطه ی تنگاتنگی دارد . شعار " مرگ خدا " نیجه به این معنی است که دیگر نمی توانیم به هیچ چیز یقین داشته باشیم . اخلاق دروغ است و حقیقت افسانه . از مهمترین مضامین پست مدرنیته می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- تردید در این باره که هرگونه حقیقت انسانی , بازنمایی عینی و ساده ای از واقعیت است . 2- توجه و تاکید بر نحوه کاربرد زبان از سوی جوامع برای ساختن واقعیات مورد نظر خود , اینکه جوامع چگونه از زبان برای ایجاد واقعیات استفاده می کنند . 3- ترجیح دادن یا اولویت قائل شدن برای بومی ( محلی ) , عینی و اخص در برابر , جهانی , انتزاعی و اعم. 4- تجدید علاقه یا توجه دوباره به روایت داستان و داستان سرایی . 5- پذیرش این نکته که توصیف های متعدد و متفاوت از واقعیت را همواره نمی توان به شیوه 
قطعی و نهایی , یعنی عینی و غیر انسانی , در برابر یا علیه یکدیگر به کار رفت . 6- تمایل به پذیرش و قبول چیزها آنگونه که در سطح و ظواهر قرار دارند , به جای جستجو ( به سبک فروید یا مارکس ) برای یافتن معانی ژرف تر .
اکثر این مضامین با هم جور بوده و مناسب هم به نظر می رسند ولی معذلک , وضعیت پست مدرن از نوعی تنش یا آشفتگی خاصی برخوردار است , از یک سو تمایل به سمت تجزیه , پراکندگی و افتراق و از سوی دیگر جستجو برای یافتن چارچوب های وسیع تری برای معانی است . معماری پست مدرن واکنشی است علیه چیزی که فردریش استوواسر ( فرتیس هاندرت واسر F. Stowasser- Fritz  Hunderwasser ) نقاش معاصر اتریشی آن را " استبداد خطوط مستقیم " خوانده است .
در معماری جدید تاکید بر خطوط منحنی , تاکید بر امور غیر قابل پیش بینی , بر تزئین و تقلید هزل آمیز و بر زیبایی غیر کارکردی استوار است . سطوح شفاف و آینه وار و هزارتوهای پیچاپیچ , عناصر عمده ای در معماری پست مدرن به شمار می روند .  در سمت دیگر جریان معمار لاس وگاس به چشم می خورد که در فراگیری از اغراق آمیزترین تعابیر معماری معاصر , راه افراط را در پیش می گیرد که تفصیل آن را می توان در کتاب " آموختن ( فراگیری ) از لاس  و گاس ( Learning From Las Vegas  ) اثر رابرت ونتوری دید . در این سبک معماری به آمیزه متنوعی از سبک های مختلف بر می خوریم . نمونه بارز آن ساختمان موسوم به قصر سزارها ( Caesara Palace  ) با مجسمه ها و تندیس های قدیمی و نگهبانان پارکینگ و پیشخدمت هایی که به سبک لژیونرهای روم باستان لباس پوشیده اند , است . در اینجا سیطره و سلطه تابلوهای متعدد نئون های رنگی پرزرق و برق که چشم هر مشتری را مفتون و محسور خود می سازد بر نماهای کمتر دیدنی و نه چندان تماشایی میزهای قمار و دستگاهای خدکار فروش اغذیه و نوشیدنی , به وضوح مشهود و ملموس است .و.....


لینک کمکی