بررسی تناسبات در معماری،پاورپوینت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تناسبات در معماری,پاورپوینت :

دانلود پاورپوینت در مورد تناسبات در معماری,
 
 
 
بخشی از مطالب:
 
تناسب یکی از مفاهیم اصلی و پایه‌ای معماری است که به رابطه بین اجزا و کلیت یک فضا یا طرح معماری اشاره دارد و منظور از تئوری‌های تناسبات, ایجاد احساس نظم بین اجزا یک ترکیب بصری است.
 
مفهوم تناسب:
 
اصولا ًوجود داشتن نسبت و رابطه بین دو چیز را, تناسب می نامند. بورکهات دراین باره می گوید:
آن چه اساساً اعداد را به هم متصل می کند, تناسب است.
 
بسیاری از فلاسفه و متفکران قدیم, معتقد بودند که خداوند جهان را براساس اعداد آفریده است. حتی در بسیاری از آیین ها مثل سنت یونانی قدیم یا هندو, درتصاویری که به صورت رمزی از خلقت جهان ترسیم کرده اند, خدا را به عنوان خدای محاسبه گر و خدای هندسه دان یا مهندس نام برده اند. در واقع معتقد بوده اندکه جهان براساس اعداد و جنبه کیفی اعداد که به هندسه نزدیک شده و به اشکال می رسد, خلق شده است. تناسب می تواند تناسب بین کمیات ابعادی و فیزیکی دنیای مادی باشد که به کمک اعداد اندازه گیری شده و تناسب حسابی را نتیجه می دهد و هم می تواند تناسب بین کیفیات مکانی, یعنی تناسب بین اشکال و احجام باشدکه به کمک هندسه اندازه گیری شده و تناسب هندسی را نتیجه می دهد یا می تواند تناسب بین کیفیات زمانی یعنی تناسب بین اصوات باشد که به کمک موسیقی اندازه گیری می شود و تناسب هارمونی را نتیجه می دهد ...


لینک کمکی