بررسی رنگ در معماری پاورپوینت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی رنگ در معماری پاورپوینت :

دانلود پاورپوینت با موضوع رنگ در معماری
 
 
 
بخشی از مطالب:
 
رنگ یک زبان جهانی است. رنگ احساسات را تحریک می‌کند. فرهنگ‌ها را شکل می‌دهد و پیش زمینه جهان ما را می‌سازد
 
برای بدست آوردن چیدمانی مناسب از رنگ ها در فضاهای داخلی گام های اولیه زیر ضروری است
 
    آن مطلبی را که با زبان رنگ می خواهید به بیننده بگویید در اندیشه خود آماده داشته باشید.
    یگ رنگ اصلی که سخن گوی پر قدرتی برای بیان آن مطلب باشد, پیدا کنید.
    رنگ های دیگری که در اطراف آن می چینید, باید در هماهنگی کامل باشد.
    آنگاه به عنوان یک رهبر طرح وارد شده و این بار سلیقه هنری خود را در چیدن این ابزار های فنی دخالت دهید.


لینک کمکی