بررسی سیمای جداره پاورپوینت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی سیمای جداره پاورپوینت :

دانلود پاورپوینت با موضوع سیمای جداره
 
 
بخشی از مطالب:
 
فضاهای شهری گرهها و مسیرهائی هستند که ضمن محصور بودن, باید از فعالیت و سرزندگی نسبی هم برخوردار باشند. چنین فضاهائی لزوماً باید دارای ویژگیهای خاص فیزیکی و ادراکی باشند تا بتوانند سرزندگی را در خود پدید آورده و حفظ کنند.
 
طراحی سیما با توجه به زمینه به این معنی است که ,بین ساختمانهای موجود وطرح پیشنهادی ارتباطات بصری کافی بوجود آید,که نتیجه آن مجموعه ای منسجم را پدید آورد.
 
ارتباط بصری یک ناظر با سیمای شهری توسط عناصر پیچیده ومرموزتشکیل نمی شود,بلکه یک سری ویژگی های ساده این ارتباط را برقرارمی کنند.
 
بعنوان مثال: اختلاف ارتفاع ساختمان مجاوربه هم, تناسب وشکل پنجره ها,رنگ ومصالح ساختمانها, خط آسمان و..... که وحدت ویکپارچگی و خوش منظر بودن وتناسب هرکدام از این عوامل موجب زیبایی سیمای جداره و برعکس آن نیز محصولی نا مطبوع وناخوشایند را بوجود می آورد.
 
(بایدتوجه شودکه یک ساختمان برای داشتن تناسب ووحدت بصری یازمینه ی کلی, حتما نبایدیک  تقلیدازفرم ساختمانهای مجاورش باشد,بلکه بایدواجدیک سری شرایط مشترک ومعین باشد, که این شرایط از تحلیل سیمای مجموعه و عناصر بصری حاصل میشود).
 
شاخصه یازدهم:عناصر الحاقی
 
- به عناصری که جزاولیه ی ابنیه نبوده وبعدها دراثرنیازوبه مرور زمان به ساختمان اضافه می گردند,گفته می شود.مانند:کولرها,تابلوهای تجاری,تابلوهای راهنمایی و....
 
- عموماّ این عناصر بدون طراحی به جداره های شهری اضافه می گردند وموجب تنزل کیفیت سیمای شهری می شوند.


لینک کمکی