بررسی فرانک لوئید رایت پاورپوینت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی فرانک لوئید رایت پاورپوینت :

دانلود پاورپوینت با موضوع فرانک لوئید رایت
 
 
بخشی از مطالب:
 
فرانک لوید رایت مشهورترین معمار تاریخ آمریکا است. او معمار, طراح داخلی و نویسنده آمریکایی است که بیش از هزار بنا و سازمان طراحی و پانصد ساختمان را کامل کرده است. 
 
 
 اصول معماری ارگانیک
 
        رایت در 20 می 1953 معماری ارگانیک را در 9 عبارتبدین گونه تعریف می کند.
1.طبیعت:فقط شامل محیط اطراف مانند جنگل, ابر, دریا و ...نمی شود بلکه شامل داخل بناو اجزا و مصالح آن نیز می باشد.
2. ارگانیک:به معای همگونی و تلفیق اجزا نسبت به کل و کل نسبت به جز است.
3.فرم طابع عملکرد: عملکرد صرف صحیح نیست بلکه تلفیق فرم و عملکرد و استفاده از خلاقیت طراح در رابطه با عملکرد ضروری است.
4.لطافت :خلاقیت طراح باید مصالح و سازه سخت را به صورت فرم های دلپذیر و انسانی شکل دهد.یعنی مکانیک بنا باید در اختیار انسان باشد نه بالعکس.
5.سنت :تبعیت از سنت اساس معماری ارگانیک است ولی تقلید هرگز.
6.تزئینات: بخش جدا ناپذیر از معماری. رابطه تزئینات به معماری همانند گل ها به شاخه بوته ها است.
7. روح:چیزی نیست که به بنا القاع شود بلکه باید در درون آن وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش یابد.
8 .بعد سوم : بر خلاف اعتقاد عمومی بعد سوم عرض نیست بلکه ضخامت و عمق است.
9. فضا: عنصری است که باید درحال گسترش باشد. فضا یک شالوده پنهانی است که تمام ریتم های ساختمان باید از آن منبعث شوند و در آن جریان داشته باشند.
 
همراه با مختصری از آندو
 
 


لینک کمکی