بررسی اندیشه ژاک دریدا بر معماری دیکانستراکشن word

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی اندیشه ژاک دریدا بر معماری دیکانستراکشن word :

دانلود بررسی اندیشه ژاک دریدا بر معماری دیکانستراکشن word
 
 
ژاک دریدا, با جنبشی که بنام واسازی شناخت شده, نزدیکی و پیوندی تنگ دارد. هدف اصلی او در واقع خنثی کردن چیزی است که خود آن را عقل‌مداری (logocentrism) (یا حاکمیت عقل) خوانده‌است.[1] دریدا این باور ساختارگرایان را که معنا در ذات متن است, رد می‌کند. او نمی‌پذیرد که واژگان حامل و بارور معنایند. بلکه بر آن است که, واژگان تنها به واژگان دیگر اشاره دارند. معنا وابسته به داننده است و نه متن, و زمانی بروز می‌یابد که مفسر با متن به گفتگو در آید. پس دلایلی بنیادی که بتوان بدان‌ها تکیه کرد وجود ندارد.[2] دریدا فرد را وامی‌دارد تا از اندیشه واقعیت متعالی دست بشوید و به جای آن روی متن متمرکز شود. آنچنان که متن خود به گونه مستقیم با شخص از در سخن در آید. وان هوزر (vanhoozer), ارج و وزن چنین نظری را ارزیابی نموده و می‌گوید: (دریدا به توانایی عقل در دستیابی به یک استنتاج کلی, یعنی توضیحی جهان از برخی جنبه‌های واقعیت, شک دارد. دریدا یک خنثی گر و یک ضد ساختار است و چیزی همچون عقد و پیمان میان زبان و واقعیت را خنثی می‌کند. یعنی چیزی که مورد اعتقاد فلسفه غرب است و از نگاه این فلسفه, توان آشکار کردن حقیقت را دارد.[3]
 
وی که از عرصه پدیدارشناسی به ساختارگرایی و واسازی نزدیک شد با دیدگاه‌هایش درباره زبان, دانش و معنا و به ویژه ماهیت متن مورد توجه ارتباط‌شناسان قرار گرفت. او شاگرد نهضت ساختارگرایی و اندیشه‌های پساساختارگرایی میشل فوکو بود و با نقدی که بر این اندیشه و بیشتر از جنبه نشانه‌شناسی وارد نمود مورد توجه محافل نقد ادبی و جامعه پست مدرن دانشگاهی آمریکا قرار گرفت. دریدا در آثارش فاصله بین فلسفه و ادبیات را کاهش داد و به عنوان یک منتقد ادبی قدرتمند هم شناخته شد. 
 
 بخشی از مطلب 
 
در معماری معاصر فلسفه بر روی معماری تاثیرات فراوانی دارد و پیوند میان این دو جای انتقادات زیادی رو برای منتقدان باقی گذاشته است.جریانات فکری نتیجه ی بسیار مهم و تکان دهنده ای داشت و آن پیروی نکردن از یک اصل و الگو غالب بود. در پی چنین رویدادی معماری دچار سردرگمی بزرگی شد. مرزها شکسته شد, و به ظهور معماری دیکانستراکشن دامن زد. این مقاله به نسبت فلسفه دریدا بر معماری دیکانستراکشن می یردازد. بررسی اندیشه های ساختارگرایان, چگونگی پیدایش دیکانستراکشن در غرب, شناخت چگونگی شکل گیری این فلسفه و اندیشه های دریدا پرداخته می شود. سوال مقاله عبارت است از این که پیتر آیزنمن به عنوان معمار در این سبک چه تاثیری از این فلسفه داشت. روش تحقیق این پژوهش, روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که از طریق کتاب های منتشر شده در این مورد ااست.چارچوب کلی این مقاله بر اندیشه های ژاک دریدا و معماری دیکانستراکشن است.
 
 


لینک کمکی